תרשים זרימה לקבלת תיק מידע

שלב ראשון – תיק מידע

תהליך פרויקט תמ”א, פינוי בינוי ויזמי
שלב ראשון הוא בקשה לקבלת תיק מידע ניתן לראות בתרשים זרימה ופעולה את הפעולות הנדרשות