נחלת בנימין 10

התהוות השימור בארץ

מבנה לשימור פיקוח על ביצוע השימור ופרטים מיוחדים עם אדריכל אמנון בר אור טל גזית סיון אברג’יל במבנה לשימור ברחוב נחלת בנימין 10