התהוות השימור בארץ

ב1959 נהרס מבנה הגימנסיה לטובת מגדל שלום והוביל להתעוררות בחשיבות המבנים שבעלי ערכים היסטוריים ותרבותיים, ובשנת 1984 הוקמה מועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות.

בשנת 1990 האמנה הישראלית לשימור יצאה לאור והושפעה מכל האמנות האחרות שהיו לפניה (ונציה, וושינגטון).

עיריית תל אביב החלה את פעילותה בנושא השימור כבר בשנות ה80 באזור נווה צדק ולב תל אביב, ובתחילת שנות ה90 אושרו 4 תב”עות והגדירה כ267 מבנים לשימור לפי 3 דרגות שימור.

בנוסף הוועדה המחוזית של תל אביב פרסמה 1992 רשימה ובה כבר למעלה מ1,200 מבנים לשימור ואת התנאים לקבלת היתר במבנים אלו לפי סעיפים 77+78 לחוק התכנון והבניה שמגדיר את הסדר בו נדרש להגיש בקשה במקרים בהם מתוכננת תכנית חדשה שתחול על האזור.

בשנת 2003 הפיצה מסמך הנחיות לשיקום מבנים ואתרים לשימור בעיר למתכננים, למבצעים, ליזמים ולציבור שעושה שימוש במבנים אלו.

הפצת המסמך האירה זרקור על נכסי מורשת אלו, הצורך והדרך לשמרם במטרה:

 1. להרחבת המודעות הציבורית לעניין השימור
 2. קיצור הליכים לתהליך השימור
 3. שמירה על ערכי המורשת העירונית.

בשנת 2008 אושרה תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל אביב 2650/א

מטרות התכנית:

 1. יישום לשימור המורשת הבנויה ולהשבחת אדריכלות העיר תוך חשיפה לציבור הרחב.
 2. התחדשות עירונית לצורך משיכת פעילויות חדשות כלכליות, תיירותיות ותרבותיות לעיר
 3. קביעת תמריצים לשיקום המבנים לשימור והקמת מנגנונים נדרשים ליישום התוכנית

זכויות בניה במבנים לשימור:

 1. מחלקת השימור רשאית לקבוע אופן מימוש הזכויות במבנים לשימור
 2. מחלקת השימור ראשית להתנות תכנים לביצוע העבודות לצורך מימוש הזכויות
 3. במבנים לשימור מחמיר תותר העברת זכויות הבניה שלא ניתן לממשם בתחום המגרש

שינויים במבנה לשימור מחמיר:

 1. יותרו כל עוד לא פוגעים בערכים הייחודיים בתוך המבנה.
 2. תותר בנייה מתחת לקרקע ובתוך שטח המעטפת
 3. הקמת מתקנים טכניים כגון מעלית, חניה, ועוד יותרו כל עוד לא פוגעים בשימור המבנה.

תמריצים לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור

 1. קווי בניין, תכסית, מס’ מבנים במגרש, שטחי עזר, מרפסות, בניה על הגג, מתחת למפלס הקרקע, מס’ יח”ד, שימושים ועוד.

תנאים לניוד זכויות

 1. כתב שיפוי כנגד תביעת פיצויים
 2. ביצוע הוראות השימור
 3. הבטחת מקורות מימון לביצוע עבודות השימור בהיקף של שווי הזכויות המועברות
 4. יהיה תנאי לאישור אכלוס במבנה המקבל את הזכויות כי העבודות הושלמו במבנה לשימור

אנו מאמינים ותומכים במתן קרדיט ליוצר ולבעלי זכות, אנו מבקשים שככל והתגלה חוסר\שגיאה במתן קרדיט או זכות ליצירה ליידע אותנו בתגובות מטה ונפעל לתקן במיידי.

3 מחשבות על “התהוות השימור בארץ”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.