השלב הראשון בקידום פרויקט - תיק מידע

תיק מידע מפרט את המגבלות והדרישות החלות על הפרויקט המבוקש במגרש וחלקות, לכן חשיבות מכרעת להגדרת הפרויקט בצורה מפורטת ככל הניתן בעת הגשת הבקשה לתיק מידע.

בפועל, ניתן לומר כי תיק המידע הוא הבסיס לכל תכנון הפרויקט ובהתאם כל הליך תכנון ורישוי (על פי התקנות) מתחיל בתיק מידע.

אופן ותנאים להגשת בקשה תיק מידע

הצוות המקצועי נדרש למלא ולצרף את מסמכים הבאים לצורך קבלת תיק מידע:

 1. מודד מוסמך, יכין מפת מדידה על פי תקנות המדידות (2016).
 2. אגרונום מומחה ומורשה, יבצע סקר עצים למגרש ע”פ תקנות פקיד היערות.
 3. קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות, בציון מועד הצילום.
 4. תשלום אגרת מידע (בעלות של כ-200 ₪)
 5. מידע אודות הפרויקט העתידי (באחריות עורך הבקשה – אדריכל הפרויקט):
  • לפרט את מהות הבקשה, בקשות להקלות ושימושים חורגים ככל וקיימות[1].
  • לציין אם הבנייה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
  • לצרף מסמכי תיעוד מתיק הבניין העירוני כי המבנה נבנה כדין.
  • לתאר באופן מילולי כי המבנה הקיים תואם את התוכנית בעת הקמתו.
  • לתכנן סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש.
  • ככל ומתוכננת חניה בפרויקט, יוצג סוג פתרון החניה המוצע באופן סכמתי ומילולי.
  • לתכנן ולתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
  • במקרים מיוחדים, אדריכל רישוי יתכנן חתך מקומי למבנה הכולל גבול המגרש, מפלסים וקווי בניין.

מועד קבלת תיק מידע

בדר”כ זמן הטיפול בבקשה למידע אורכת בין 1-3 חודשים קלנדריים!

מה כולל תיק מידע

כיוון שתפקידו של תיק המידע הוא לספק אינפורמציה אודות מקרקעין שבהם אנו מעוניינים לבצע תוספת, הקמה, שיפוץ ו\או שימור הוא יכלול מידע והגבלות מבחינה מרחבית אודות המקרקעין המבוקש ויכלול את הבאים:

 1. התוכניות אשר חלות על המקום – תמ”א 38, פינוי בינוי, רובע 3\4, הנחיות מרחביות ועוד.
 2. זכויות הבנייה – פירוט השטחים המותרים לבניה.
 3. השימושים המותרים – פירוט סוג השימושים המותרים במבנה מגורים, מסחר, מלונאות ועוד.
 4. הגבלות הבנייה ומידע על התשתיות – גובה מבנה, גבולות בניין, דרישות חברת חשמל ועוד.
 5. ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.
 6. הנחיות או דרישות מחברת חשמל, תאגיד המים העירוני, בזק, הוט, יס ועוד.

קבלת תיק המידע ועבודה לפיו, יספק וודאות תכנונית ויחסוך בזמן לבעלי הדירות והיזם.

לכן אנו ממליצים שהפעולה הראשונה של צוות הפרויקט תהייה לקדם את הבקשה לתיק מידע אשר קידום הליך זה, יחסוך לכל השותפים בפרויקט זמן וכסף רב.

זו הפעולה הראשונה שאנו עושים בהגיענו לפרויקט.

 

הערת שוליים_______________________________

[1] הסבר מהרשות: בקשות להקלות ושימושים חורגים נבחנים ע”י וועדה מקומית ייעודית לטיפול בהקלות. הבקשות נבחנות ורק לאחר פרסום ההקלה בעיתונים, בחינת הסיבה לבקשה, בירור התנגדויות מוגשות (ככל ויוגשו). יכולה הוועדה לאשר הקלה בבניין אחד ולא לאשר הקלה דומה בבניין אחר ולכן לא תתקבל כל התייחסות בתיק המידע עבור ההקבלות המבוקשת בתיק המידע. לא ניתן להסתמך על אישור הקלה מראש, בעת ביצוע עסקת מקרקעין. לבקשה להיתר עם הקלות מסלול שונה וארוך יותר מאשר לבקשות שאינן כוללות הקלה.

מקורות ומידע ותמונות

מינהל התכנון

עיריית תל אביב

אנו מאמינים ותומכים במתן קרדיט ליוצר ולבעלי זכות, אנו מבקשים שככל והתגלה חוסר\שגיאה במתן קרדיט או זכות ליצירה ליידע אותנו בתגובות מטה ונפעל לתקן במיידי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.